Sinettiseura

Tanssiurheiluseura Step on kolmas tanssiurheiluseura, joka on saanut Nuori Suomi -sinetin tasokkaasta toiminnastaan nuorten hyväksi. Sinettiseurana oleminen edellyttää seuraavia asioita:

  1. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista
  2. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta
  3. Seuran toiminta on kasvatuksellista
  4. Seuran toiminta on monipuolista
  5. Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamisen tarkoitetun koulutuksen
  6. Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta
  7. Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä
  8. Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken
  9. Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö

Step ry:n Nuori Suomi toimintalinjaan voit tutustua tästä.

Nuori Suomi on sitoutumaton järjestö, jonka tehtävänä on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla. Lapsen parhaan edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsuuden kunnioittaminen on toiminnan arvopohja. Nuori Suomi edistää liikuntaa kotona, päivähoidossa, iltapäivätoiminnassa, koulussa, liikuntakerhoissa ja urheiluseuroissa sekä lasten ja nuorten päivittäisessä lähiympäristössä. Tällä hetkellä vain noin kolmasosa suomalaisista lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Nuori Suomi ry rahoittaa toimintansa omien palveluidensa myynnillä, yritysyhteistyöllä sekä opetusministeriön kautta tulevalla valtionavulla. Pääyhteistyöyrityksinä toimivat Kesko, Veikkaus ja Osuuspankki.

Yhdistyksen jäseninä on 55 valtakunnallista liikunta-alalla toimivaa liittoa. Nuoren Suomen toimintaa ohjaa hallitus, joka koostuu pääosin jäsenliittojen edustajista.