Harrastaminen

OHJATUT RYHMÄT
TANSSITÄHDET
Tanssitähdet-ryhmä on tarkoitettu 4-7-vuotiaille lapsille. Se toimii ponnahduslautana myöhempää tanssiharrastusta varten. Tunneilla pyritään herättämään lapsen kiinnostus tanssiin, rohkaistaan lasta nauttimaan liikkumisesta ja ilmaisusta musiikin ja rytmin vietävänä, sekä harjoitellaan ryhmän jäsenenä toimimista.
Lastentanssituntien tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen kuva tanssin maailmasta. Erilaisia tansseja opetellaan leikin, mielikuvien sekä lorujen avulla. Ryhmässä opetellaan oman kehon hallintaa ja tuntemista perusliikuntataitoja kehittäen. Tunneilla tanssitaan pieniä, ikätasolle sopivia tansseja yksin, parin kanssa ja ryhmässä.
Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana Tampereella pidettävään kilpailuun Tanssitähti 2- tai Muksumix 2 -sarjassa. Muksumix-kilpailuun voivat osallistua myös tyttöparit, vaikka poikapari vielä tässä vaiheessa puuttuisi, se ei ole esteenä. Tavoitteelisuus ei sulje pois leikinomaisuutta ryhmän toiminnassa.
Opeteltavat tanssit ovat ensisijaisesti Valssi ja Cha Cha Cha. Näiden lisäksi harjoitellaan Quickstep ja Jive.
Ryhmän toimintatavat:
– tunti on leikinomainen, se sisältää aina liikuntaa/leikkiä ja tanssia
– tunnilla pyritään tasavertaisuuteen, kaikki lapset otetaan huomioon tasapuolisesti
– lasten omat mielipiteet ja vanhempien palaute otetaan huomioon
– yhteiset pelisäännöt luodaan sekä lasten että vanhempien kanssa
– tunnin keskivaiheilla pidetään parin minuutin juomatauko
– tuntien lopuksi rentoudutaan
Ryhmän säännöt:
– ryhmässä kuunnellaan ohjaajien neuvoja
– pidetään silmät auki, jotta tiedetään mitä pitää tehdä
– tanssi on iloinen asia ja olemme ystävällisiä toisillemme
Opeteltavat tanssit ovat Valssi, Tango, Quickstep, Samba, Cha Cha Cha sekä Jive.
LASTEN ALKEET / JATKO / E-RYHMÄ
Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille lapsille.
Tunneilla pyritään herättämään lapsen kiinnostus tanssiin; rohkaistaan lasta nauttimaan liikkumisesta ja ilmaisusta musiikin ja rytmin vietävänä, sekä opetellaan olemaan ryhmän jäsenenä. Tunneilla opetellaan oman kehon hallintaa ja tuntemista perusliikuntataitoja kehittäen. Ryhmissä tanssitaan ikätasolle sopivia tansseja yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Lastentanssituntien tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen kuva tanssin maailmasta.
Opeteltavat tanssit ovat Valssi, Tango, Quickstep, Samba, Cha Cha Cha sekä Jive.
AIKUISTEN ALKEET / JATKO / E-D
Aikuisten alkeis- ja jatkoryhmissä tutustutaan kilpatanssiin lajina, opetellaan tanssitekniikan perusteita ja harjoitellaan yksittäisten tanssilajien peruskuvioita. Lisäksi tutustutaan kilpatanssin kilpailulliseen puoleen ja valmistaudutaan osallistumaan ensimmäisiin kilpailuihin.
E-D -ryhmissä syvennetään alkeis- ja jatkoryhmässä opittua tanssitekniikkaa sekä opitaan E-luokan tanssien peruskoreografiat. Ryhmät valmentavat oppilasta myös itsenäiseen harjoitteluun ryhmien ulkopuolella.
AIKUISTEN C-A VAKIO
Tunneilla syvennytään vakiotanssitekniikkaan ja tehdään koordinaatioharjoituksia, sekä pieniä koreografiapätkiä avoimista vuoroista.
AIKUISTEN C-A LATIN
Tunneilla syvennytään latinalaistanssitekniikkaan ja tehdään koordinaatioharjoituksia, sekä pieniä koreografiapätkiä avoimista vuoroista.
SPEED-UP STANDARD & LATIN
Kilpailunomainen harjoitus, jossa mietitään teknisiä asioita ja tanssitaan tansseja putkeen. Speed-upissa on tarkoitus kohottaa kilpailukuntoa ja saada lisää rutiinia tanssimalla kierroksia läpi lyhyillä tauoilla.
PRACTISE STANDARD & LATIN
Practise on kilpailunomainen harjoitus, jossa tanssitaan tansseja läpi kilpailunomaisesti kierroksittain. Tavoitteena on parantaa kilpailukuntoa ja hikoilla reilusti. Maanantaisin tanssitaan vakiotansseja, tiistaisin latinalaistansseja.
COMPETITION PRACTISE
Competition Practise on koko illan kestävä kilpailusimulaatio, jossa pyritään mahdollisimman autenttiseen kokemukseen kilpailupäivän kulusta. illan aikana on ensin kilpailuihin sopiva lämmittely, jossa valmistetaan keho tanssisuorituksiin. Tämän jälkeen tanssitaan 2 alkukierrosta, semifinaalikierros ja finaali. Kaikkien kierrosten välissä on n. 20 minuutin tauko. Illan aikana tanssitaan sekä vakio- että latinalaistanssit vuorotellen.